Amarinya kasahorow: መፅሀፍ ግዛት.

  1. Amarinya Children's Dictionary: Illustrated Amarinya-English, English-Amarinya
  2. Amarinya Learner's Dictionary: Amarinya-English English-Amarinya