Barkadar,

ጋና፥ ነጻነት እና ፍትህ

ጋና ሀገር ሁን፣ ውስጥ አፍሪካን። ይሄ ነጻነት ቀኑ የ ጋና ዕሮብ. ማርች 06, 1957 ሁን።

መሪ የ ጋና ፕሬዜዳንቱ ሁን። አላማ የ ጋና ነጻነት እና ፍትህ ሁን።

ማናጀር የ ጋና ይሄ ፕሬዜዳንቱ ሁን ቢሆን።

ሰዎች

27000000 ሰዎች ውስጥ ጋና እንኖራለን።

<< የበፊት፣ የድሮ | ቀጥሎ >>